Mobilita a doprava

Otázky a odpovede

Registrácia vozidiel

Formality

Na začiatok

Chcem kúpiť vozidlo v Nemecku, ale chcem ho priviezť späť do Holandska a prihlásiť ho tu do evidencie. Musím zaplatiť DPH dvakrát a potom si vyžiadať jej vrátenie?

NIE – stačí, keď poviete nemeckému dodávateľovi, že vozidlo chcete prihlásiť od evidencie v inej krajine. Potom zaplatíte DPH len v Holandsku.

Kedy a kde

Na začiatok

Polovicu týždňa trávim v krajine, kde bývam, a druhú polovicu pracujem v inej krajine EÚ, do ktorej dochádzam vozidlom. Kde mám prihlásiť vozidlo do evidencie?

V prípade, že takto pravidelne dochádzate, môžete si vozidlo nechať zaevidované v krajine, kde bývate.

Na začiatok

Som Talian a každý rok trávim 3-mesačnú dovolenku vo svojom druhom domove vo francúzskych Alpách, pričom mám so sebou vozidlo. Môžem vozidlo prihlásiť do evidencie vo Francúzsku?

NIE – vozidlo si môžete prihlásiť do evidencie len v krajine, kde máte trvalý pobyt.

Na začiatok

Som Slovák. Ak kúpim nové vozidlo v Maďarsku, musím ho tam prihlásiť do evidencie?

NIE – pred cestou do Maďarska môžete na základe certifikátu konformity získať evidenčné značky zo Slovenska, ktoré vám umožnia previezť vozidlo domov.

Na začiatok

Som Slovák. Ak kúpim jazdené vozidlo v Maďarsku, musím ho tam prihlásiť do evidencie?

NIE – na základe maďarského dokladu o evidencii podľa harmonizovaného európskeho modelu a platného osvedčenia o technickej kontrole môžete pred cestou do Maďarska získať evidenčné značky zo Slovenska, ktoré vám umožnia previezť vozidlo domov.

Na začiatok

Som poľský študent zapísaný na 2-ročné magisterské štúdium v Spojenom kráľovstve. Musím tam prihlásiť vozidlo do evidencie?

NIE – v prípade, že jediným účelom vášho pobytu je štúdium.

ÁNO – v prípade, že počas pobytu začnete aj pracovať.

Na začiatok

Pracujem v inej krajine EÚ na základe 10-mesačnej dočasnej zmluvy, po uplynutí ktorej sa vrátim domov. Musím prihlásiť vozidlo do evidencie v danej krajine?

ÁNO – váš pobyt je dlhší ako šesť mesiacov..