Mobilność i transport

Pytania i odpowiedzi

Rejestracja samochodu

Formalności

Początek strony

Chcę kupić samochód w Niemczech i zarejestrować go w Holandii, która jest moim miejscem zamieszkania. Czy konieczne jest podwójne zapłacenie podatku VAT, a następnie wystąpienie o jego zwrot?

NIE — wystarczy poinformować sprzedającego z Niemiec, że samochód będzie zarejestrowany w innym kraju. Konieczne będzie zapłacenie podatku VAT jedynie w Holandii.

Kiedy i gdzie

Początek strony

Połowę tygodnia spędzam w kraju zamieszkania, a drugą pracuję w innym kraju UE, do którego dojeżdżam samochodem. Gdzie powinienem zarejestrować swój samochód?

Jeżeli dojazdy do pracy odbywają się regularnie, samochód może być zarejestrowany w kraju zamieszkania użytkownika.

Początek strony

Jestem Włochem i co roku spędzam trzymiesięczne wakacje w drugim domu w Alpach Francuskich, gdzie zabieram swój samochód. Czy mogę zarejestrować samochód we Francji?

NIE — samochód można zarejestrować wyłącznie w kraju stałego zamieszkania.

Początek strony

Jestem Słowakiem. Czy w przypadku zakupu nowego samochodu na Węgrzech muszę go tam zarejestrować?

NIE — na mocy świadectwa zgodności przed przyjazdem na Węgry można odebrać tablice rejestracyjne na Słowacji. Uprawniają one do przejazdu do miejsca zamieszkania.

Początek strony

Jestem Słowakiem. Czy w przypadku zakupu używanego samochodu na Węgrzech muszę go tam zarejestrować?

NIE — przed przyjazdem na Węgry, na mocy węgierskiego dowodu rejestracyjnego zgodnego ze zharmonizowanym modelem europejskim i posiadając ważny przegląd techniczny pojazdu, na Słowacji można odebrać tablice rejestracyjne uprawniające do przejazdu do miejsca zamieszkania.

Początek strony

Jestem studentem z Polski i odbywam dwuletnie studia magisterskie w Wielkiej Brytanii. Czy muszę tam zarejestrować swój samochód?

NIE — jeśli jedynym powodem pobytu są studia.

TAK — jeśli podczas pobytu dodatkowo podejmiesz pracę zarobkową.

Początek strony

Odbywam dziesięciomiesięczny kontrakt tymczasowy w państwie UE. Po jego zakończeniu wracam do kraju zamieszkania. Czy muszę zarejestrować swój samochód w kraju odbywania kontraktu?

TAK — ponieważ pobyt jest dłuższy niż sześć miesięcy.