Мобилност и транспорт

Въпроси и отговори

Регистрация на автомобили

Кога и къде

Формалности

Нагоре

Искам да си купя автомобил в Германия, но да го закарам в родината си, Холандия, и да го регистрирам там. Трябва ли два пъти да плащам ДДС и после да искам възстановяване на данъка?

НЕ — просто кажете на продавача в Германия, че ще регистрирате автомобила в друга държава. После платете ДДС само в Холандия.

Кога и къде

Нагоре

Половината от седмицата прекарвам в страната, където живея постоянно, а през останалата половина от седмицата работя в друга държава от ЕС, където отивам с автомобила си. Къде трябва да регистрирам автомобила?

Ако редовно пътувате по описания начин, автомобилът може да остане регистриран в държавата, където живеете постоянно

Нагоре

Италианец съм и всяка година ползвам тримесечен отпуск, който прекарвам във втория си дом във френските Алпи, като отивам там с автомобила си. Мога ли да регистрирам автомобила си във Франция?

НЕ — можете да регистрирате автомобила си единствено в страната, в която живеете постоянно.

Нагоре

Словак съм. Ако си купя нов автомобил в Унгария, трябва ли да го регистрирам там?

НЕ — преди да заминете за Унгария, можете да получите регистрационни номера от Словакия по силата на удостоверение за съответствие, и после да откарате автомобила в родината си, като използвате получените номера.

Нагоре

Словак съм. Ако си купя автомобил на старо в Унгария, трябва ли да го регистрирам там?

НЕ — преди да заминете за Унгария, можете да получите регистрационни номера от Словакия по силата на унгарския документ за регистрация, който е базиран на хармонизирания европейски модел, и валидно удостоверение за технически преглед, и после да откарате автомобила в родината си, като използвате получените номера.

Нагоре

Полски студент съм и следвам в Обединеното кралство в рамките на двегодишен курс за магистърска степен. Трябва ли да регистрирам автомобила си в Обединеното кралство?

НЕ — ако единствената цел на вашия престой е да учите.

ДА — ако започнете и работа по време на престоя си.

Нагоре

Работя в друга държава от ЕС по силата на десетгодишен временен трудов договор, като след изтичане на този договор се връщам в родината си. Трябва ли да регистрирам автомобила си в тази държава?

ДА — защото периодът на престоя ви е над шест месеца.