Transport och rörlighet

Events

 

Fredag 9 maj kl. 9–15:30

Aten
Zappeion Megaron

EU-kommissionen och det grekiska ordförandeskapet är värdar för den europeiska trafiksäkerhetsdagen i Aten den 9 maj 2014. Temat är ”säker och smart infrastruktur”. Trafiksäkerhetsexperter, berörda parter och beslutsfattare samlas för att dela erfarenheter och diskutera hur man kan förbättra trafiksäkerheten i EU.

I programmet ingår två rundabordssamtal om infrastrukturproblem och tekniska lösningar. Det kommer också att finnas montrar där europeiska trafiksäkerhetsorganisationer berättar om sitt arbete.

Andra webbplatser

Key information
Introduction message by Siim Kallas

Presentations
Speaker Organisation Theme
Mr. Kallistratos Dionelis

Secretary-General of

ASECAP

ROAD SAFETY - A key mission for ASECAP
Dr. Horst Schulze

Chairman of the

Federation of European Road Safety Research Institute

Safer and smarter infrastructure as an element of road safety management
Professor George Kanellaidis National Technical University of Greece Towards safer and smarter infrastructure – How to push development – Road safety strategy and measures
Professor George Giannopoulos

Director,

Hellenic Institute of Transport

ITS and cooperative systems for Smart and safe urban mobility
Mr. Antonio Avenoso

Secretary-General of the

European Transport Safety Council

ITS/Co-operative systems for smart and safe urban mobility
Ms. Natalia de Estevan-Ubeda

Head of Technology at

Transport for London

ITS for Smart and Safe Urban mobility Safe Streets for London