Liikuvus ja transport

Events

 

Reede, 9. mai 2014 kell 9.00–15.30

Ateena
Zappeion Megaron

9. mail 2014 korraldab Euroopa Komisjon koostöös ELi eesistujariigi Kreekaga Ateenas Euroopa liiklusohutuse päeva. Ühepäevasel konverentsil, mille põhiteema on „Ohutu ja arukas infrastruktuur”, kohtuvad liiklusohutuse eksperdid, sidusrühmad ja poliitikakujundajad, et jagada teadmisi ning arutada võimalusi liiklusohutuse parandamiseks Euroopas.

Konverentsi programmis on kaks ümarlauaarutelu. Ühel neist käsitletakse infrastruktuuriga seotud probleeme ning teisel asjakohaseid tehnoloogilisi lahendusi. Samuti on võimalus külastada Euroopa juhtivate liiklusohutusega tegelevate organisatsioonide tööd tutvustavaid teabestende.

Viidad

Key information
Introduction message by Siim Kallas

Presentations
Speaker Organisation Theme
Mr. Kallistratos Dionelis

Secretary-General of

ASECAP

ROAD SAFETY - A key mission for ASECAP
Dr. Horst Schulze

Chairman of the

Federation of European Road Safety Research Institute

Safer and smarter infrastructure as an element of road safety management
Professor George Kanellaidis National Technical University of Greece Towards safer and smarter infrastructure – How to push development – Road safety strategy and measures
Professor George Giannopoulos

Director,

Hellenic Institute of Transport

ITS and cooperative systems for Smart and safe urban mobility
Mr. Antonio Avenoso

Secretary-General of the

European Transport Safety Council

ITS/Co-operative systems for smart and safe urban mobility
Ms. Natalia de Estevan-Ubeda

Head of Technology at

Transport for London

ITS for Smart and Safe Urban mobility Safe Streets for London