Мобилност и транспорт

Events

 

Петък, 9 май 2014 г. от 9:00 до 15:30 ч.

Атина
Запион, зала „Мегарон“

Европейската комисия заедно с гръцкото председателство на ЕС е домакин на Европейския ден на пътната безопасност в Атина на 9 май 2014 г. Тази еднодневна конференция с водеща тема „Безопасна и интелигентна инфраструктура“ ще даде възможност на специалисти по пътна безопасност, заинтересовани лица и ръководители да обменят знания и да обсъдят начините за подобряване на пътната безопасност в Европа.

Програмата на конференцията включва две кръгли маси — на едната ще бъдат обсъдени свързаните с инфраструктурата предизвикателства, а на другата — технологични решения. На информационни щандове водещи европейски организации в областта на пътната безопасност ще представят работата си.

Related Links

Key information
Introduction message by Siim Kallas

Presentations
Speaker Organisation Theme
Mr. Kallistratos Dionelis

Secretary-General of

ASECAP

ROAD SAFETY - A key mission for ASECAP
Dr. Horst Schulze

Chairman of the

Federation of European Road Safety Research Institute

Safer and smarter infrastructure as an element of road safety management
Professor George Kanellaidis National Technical University of Greece Towards safer and smarter infrastructure – How to push development – Road safety strategy and measures
Professor George Giannopoulos

Director,

Hellenic Institute of Transport

ITS and cooperative systems for Smart and safe urban mobility
Mr. Antonio Avenoso

Secretary-General of the

European Transport Safety Council

ITS/Co-operative systems for smart and safe urban mobility
Ms. Natalia de Estevan-Ubeda

Head of Technology at

Transport for London

ITS for Smart and Safe Urban mobility Safe Streets for London