Mobilita a doprava

Events

Španielski motocyklisti udelili Európskej komisii cenu známu ako „tučniak“.

  • Udelenie „tučniaka“ — Valladolid, 12. januára 2014

     

Útvar Európskej komisie zodpovedný za oblasť bezpečnosti cestnej premávky dostal cenu „pingüino de honor“ („Čestný tučniak“) ako uznanie za jeho podporu výskumných projektov a opatrení na zlepšenie bezpečnosti pri jazde na motocykli.

Ceny „Zlatý tučniak“ a „Čestný tučniak“  udeľuje združenie španielskych motocyklistov Club Turismoto pri príležitosti každoročného zimného zrazu motocyklistov, ktorý sa koná pod názvom Pingüinos (Tučniaky).

Vedúci zastúpenia Komisie v Španielsku pán Francisco Fonseca (na obrázku prvý zľava) prevzal v mene Komisie cenu na zraze konanom neďaleko španielskeho mesta Valladolid 12. januára 2014. V tomto roku sa na podujatí zišlo viac ako 27 000 registrovaných účastníkov.

 

 

Všetky ceny a niekoľko fotografií z podujatia sú k dispozícii na tejto adrese (v španielčine): http://62.193.193.75/oro/oro.htm

Komisia by sa chcela poďakovať Clubu Turismoto za toto uznanie a za jeho príspevok k bezpečnosti cestnej premávky.