Transport och rörlighet

Events

4th European Road Safety Day

Nicosia, 25 July 2012

Onsdag 25 juli kl. 8:30–18:00

Fjärde europeiska trafiksäkerhetsdagen
"Unga och trafiksäkerhet"

Cypern
Nicosias konferenscentrum

Konferensen anordnas av EU-kommissionen, Cyperns EU-ordförandeskap (ministeriet för kommunikation och offentliga arbeten) och Cyperns ungdomsorganisation för trafiksäkerhet Reaction.

Representanter för ungdomsgrupper och trafiksäkerhetsansvariga från alla EU-länder och grannregioner deltar. Organisationer och framstående personer som arbetar med trafiksäkerhet för unga har också bjudits in.

Konferensen ska:

  • öka de ungas kunskap om trafiksäkerhet
  • låta deltagarna utbyta erfarenheter och föreslå konkreta åtgärder – på nationell och regional nivå – för att öka trafiksäkerheten för unga
  • främja trafiksäkerhetsinitiativ för unga på EU-nivå
  • utbyta bästa praxis med EU:s grannregioner.

 

Andra webbplatser

Key information
Presentations
Speaker Organisation Theme
Titos Christofides Undersecretary to the President of the Republic of Cyprus President Christofias speech
Szabolcs SCHMIDT Head of Road Safety Unit - European Commission EU Road Safety Policy: Political orientations on Road Safety 2011 – 2020
Antonio AVENOSO Executive Director, European Transport Safety Council (ETSC) Findings of the PIN project with respect to Youth
Floor LIESHOUT Director, YOURS (Youth for Road Safety) The active involvement of Youth in the efforts for Road Safety
Joël VALMAIN Technical Advisor Europe-International, Interministerial Delegation for Road Safety – France Creation of a road safety culture among the young people
Georgia PANAGIOTOU Associate Professor, University of Cyprus Findings and recommendations of the study
George MORFAKIS Head of Road Safety Unit, Republic of Cyprus Relevant actions taken in Cyprus
Marios STAVROU Chairman of the Cyprus Youth Organization for Road Safety, REACTION Youth point on the findings and recommendations of the study and the actions taken in Cyprus
Gabriel SIMCIC Project Manager, FIA Brussels Presentation on eco-driving (ECOWILL project)
Press review

Cyprus Mail: Road deaths among the young 'alarming'

National contributions
Member State Pictures
Italy
Portugal Picture 1Picture 1
Picture 2Picture 2
Picture3Picture 3
Picture 4Picture 4
Picture5Picture 5
Picture6Picture 6
Picture7Picture 7
Picture8Picture 8
Picture9Picture 9