Mobilita a doprava

Events

4th European Road Safety Day

Nicosia, 25 July 2012

Streda, 25. júla 2012 od 8:30 do 18:00

4. európsky deň bezpečnosti na cestách
"Aktívna účasť mládeže na riešení otázok bezpečnosť cestnej premávky"

Cyprus
Konferenčné centrum Nicosia

Na organizácii tejto konferencie sa spoločne podieľali Európska komisia, cyperské predsedníctvo Európskej únie (ministerstvo komunikácie a verejných prác) a cyperská mládežnícka organizácia pre bezpečnosť na cestách REACTION.

Účastníkmi budú zástupcovia mládežníckych organizácií a odborníci z oblasti bezpečnosti cestnej premávky zo všetkých krajín EÚ a susediacich regiónov. Pozvánky boli takisto zaslané organizáciám a osobnostiam, ktoré aktívne pôsobia v oblasti bezpečnosti cestnej premávky pre mladých ľudí.

Ciele konferencie:

  • zvýšiť povedomie mladých ľudí o otázkach bezpečnosti cestnej premávky;
  • vytvoriť priestor pre výmenu názorov a poskytnúť účastníkom príležitosť navrhnúť praktické kroky (uplatniteľné na celoštátnej a regionálnej úrovni) na zlepšenie bezpečnosti mladých ľudí na cestách;
  • spropagovať politiky EÚ v oblasti bezpečnosti na cestách zamerané na mladých ľudí;
  • podporiť výmenu osvedčených postupov medzi EÚ a susednými regiónmi.

 

Súvisiace odkazy

Key information
Presentations
Speaker Organisation Theme
Titos Christofides Undersecretary to the President of the Republic of Cyprus President Christofias speech
Szabolcs SCHMIDT Head of Road Safety Unit - European Commission EU Road Safety Policy: Political orientations on Road Safety 2011 – 2020
Antonio AVENOSO Executive Director, European Transport Safety Council (ETSC) Findings of the PIN project with respect to Youth
Floor LIESHOUT Director, YOURS (Youth for Road Safety) The active involvement of Youth in the efforts for Road Safety
Joël VALMAIN Technical Advisor Europe-International, Interministerial Delegation for Road Safety – France Creation of a road safety culture among the young people
Georgia PANAGIOTOU Associate Professor, University of Cyprus Findings and recommendations of the study
George MORFAKIS Head of Road Safety Unit, Republic of Cyprus Relevant actions taken in Cyprus
Marios STAVROU Chairman of the Cyprus Youth Organization for Road Safety, REACTION Youth point on the findings and recommendations of the study and the actions taken in Cyprus
Gabriel SIMCIC Project Manager, FIA Brussels Presentation on eco-driving (ECOWILL project)
Press review

Cyprus Mail: Road deaths among the young 'alarming'

National contributions
Member State Pictures
Italy
Portugal Picture 1Picture 1
Picture 2Picture 2
Picture3Picture 3
Picture 4Picture 4
Picture5Picture 5
Picture6Picture 6
Picture7Picture 7
Picture8Picture 8
Picture9Picture 9