Mobilność i transport

Events

4th European Road Safety Day

Nicosia, 25 July 2012

Środa, 25 lipca 2012 r., od 8:30 do 18:00

4. Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
"Aktywne zaangażowanie młodzieży w bezpieczeństwo na drodze"

Cypr
Centrum konferencyjne w Nikozji

Organizatorami konferencji są Komisja Europejska, cypryjska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej (Ministerstwo Komunikacji i Robót Publicznych) oraz Cypryjska Organizacja Młodzieży na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, REACTION.

W konferencji udział wezmą przedstawiciele grup młodzieży oraz urzędnicy ds. bezpieczeństwa drogowego ze wszystkich państw UE i regionów sąsiadujących. Do udziału w wydarzeniu zaproszono również organizacje i osoby działające aktywnie na rzecz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa młodzieży w ruchu drogowym.

Cele konferencji to:

  • zwiększenie wśród młodych ludzi świadomości na temat zagadnień związanych z bezpieczeństwem drogowym
  • zapewnienie uczestnikom możliwości wymiany poglądów oraz wystąpienia z propozycjami konkretnych działań – na poziomie krajowym i regionalnym – aby lepiej chronić młodzież na drogach
  • promowanie ogólnounijnej polityki w zakresie bezpieczeństwa drogowego z myślą o młodzieży
  • wymiana najlepszych praktyk między UE a regionami sąsiadującymi.

 

Ciekawe linki

Key information
Presentations
Speaker Organisation Theme
Titos Christofides Undersecretary to the President of the Republic of Cyprus President Christofias speech
Szabolcs SCHMIDT Head of Road Safety Unit - European Commission EU Road Safety Policy: Political orientations on Road Safety 2011 – 2020
Antonio AVENOSO Executive Director, European Transport Safety Council (ETSC) Findings of the PIN project with respect to Youth
Floor LIESHOUT Director, YOURS (Youth for Road Safety) The active involvement of Youth in the efforts for Road Safety
Joël VALMAIN Technical Advisor Europe-International, Interministerial Delegation for Road Safety – France Creation of a road safety culture among the young people
Georgia PANAGIOTOU Associate Professor, University of Cyprus Findings and recommendations of the study
George MORFAKIS Head of Road Safety Unit, Republic of Cyprus Relevant actions taken in Cyprus
Marios STAVROU Chairman of the Cyprus Youth Organization for Road Safety, REACTION Youth point on the findings and recommendations of the study and the actions taken in Cyprus
Gabriel SIMCIC Project Manager, FIA Brussels Presentation on eco-driving (ECOWILL project)
Press review

Cyprus Mail: Road deaths among the young 'alarming'

National contributions
Member State Pictures
Italy
Portugal Picture 1Picture 1
Picture 2Picture 2
Picture3Picture 3
Picture 4Picture 4
Picture5Picture 5
Picture6Picture 6
Picture7Picture 7
Picture8Picture 8
Picture9Picture 9