Liikuvus ja transport

Events

4th European Road Safety Day

Nicosia, 25 July 2012

Kolmapäeval, 25. juulil 2012 kell 8.30–18.00

4. Euroopa liiklusohutuse päev
"Noorte aktiivne kaasamine liiklusohutuses"

Küpros
Nikosia konverentsikeskus

Konverentsi korraldab Euroopa Komisjon, ELi nõukogu eesistujariik Küpros (kommunikatsiooni ja avalike tööde ministeerium) ning Küprose noorte liiklusohutuse organisatsioon REACTION.

Osalevad noorterühmade esindajad ning liiklusohutusametnikud kõigist ELi liikmesriikidest ning naaberpiirkondadest. Kutsutud on ka organisatsioonid ja üksikisikud, kes on aktiivsed noorte liiklusohutuse valdkonnas.

Konverentsi eesmärgid on järgmised:

  • suurendada noorte teadlikkust liiklusohutusest;.
  • võimaldada osalejatel vahetada seisukohti ning teha praktilisi ettepanekuid riigi ja piirkonna tasandil noorte liiklusohutuse parandamiseks;.
  • edendada noortele suunatud ELi liiklusohutuspoliitikat;.
  • jagada parimaid tavasid ELi naaberpiirkondadega..

 

Viidad

Key information
Presentations
Speaker Organisation Theme
Titos Christofides Undersecretary to the President of the Republic of Cyprus President Christofias speech
Szabolcs SCHMIDT Head of Road Safety Unit - European Commission EU Road Safety Policy: Political orientations on Road Safety 2011 – 2020
Antonio AVENOSO Executive Director, European Transport Safety Council (ETSC) Findings of the PIN project with respect to Youth
Floor LIESHOUT Director, YOURS (Youth for Road Safety) The active involvement of Youth in the efforts for Road Safety
Joël VALMAIN Technical Advisor Europe-International, Interministerial Delegation for Road Safety – France Creation of a road safety culture among the young people
Georgia PANAGIOTOU Associate Professor, University of Cyprus Findings and recommendations of the study
George MORFAKIS Head of Road Safety Unit, Republic of Cyprus Relevant actions taken in Cyprus
Marios STAVROU Chairman of the Cyprus Youth Organization for Road Safety, REACTION Youth point on the findings and recommendations of the study and the actions taken in Cyprus
Gabriel SIMCIC Project Manager, FIA Brussels Presentation on eco-driving (ECOWILL project)
Press review

Cyprus Mail: Road deaths among the young 'alarming'

National contributions
Member State Pictures
Italy
Portugal Picture 1Picture 1
Picture 2Picture 2
Picture3Picture 3
Picture 4Picture 4
Picture5Picture 5
Picture6Picture 6
Picture7Picture 7
Picture8Picture 8
Picture9Picture 9