Κινητικότητα και Μεταφορές

Events

4th European Road Safety Day

Nicosia, 25 July 2012

Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2012, 8:30 - 18:00,

4η Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας
"Ενεργός Συμμετοχή των Νέων στην Οδική Ασφάλεια"

Κύπρος
Συνεδριακό Κέντρο Λευκωσίας

Το συνέδριο διοργανώνουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων) και η Κυπριακή Οργάνωση Νεολαίας για την Οδική Ασφάλεια "REACTION".

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι ομάδων νεολαίας και αρμόδιοι υπάλληλοι για την οδική ασφάλεια απ’ όλες τις χώρες της ΕΕ και γειτονικές περιοχές. Έχουν επίσης προσκληθεί οργανώσεις και προσωπικότητες με ενεργό ρόλο στην οδική ασφάλεια για τους νέους.

Στόχοι του συνεδρίου είναι:

  • η αύξηση της ευαισθητοποίησης των νέων σε θέματα οδικής ασφάλειας
  • η δυνατότητα των συμμετεχόντων να ανταλλάξουν απόψεις και να προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα, εθνικού και περιφερειακού χαρακτήρα, για να αυξηθεί η ασφάλεια των νεαρών οδηγών
  • η προώθηση ευρωπαϊκών πολιτικών οδικής ασφάλειας για τους νέους
  • η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με τις γειτονικές περιοχές της ΕΕ.

 

Σχετικοί σύνδεσμοι

Key information
Presentations
Speaker Organisation Theme
Titos Christofides Undersecretary to the President of the Republic of Cyprus President Christofias speech
Szabolcs SCHMIDT Head of Road Safety Unit - European Commission EU Road Safety Policy: Political orientations on Road Safety 2011 – 2020
Antonio AVENOSO Executive Director, European Transport Safety Council (ETSC) Findings of the PIN project with respect to Youth
Floor LIESHOUT Director, YOURS (Youth for Road Safety) The active involvement of Youth in the efforts for Road Safety
Joël VALMAIN Technical Advisor Europe-International, Interministerial Delegation for Road Safety – France Creation of a road safety culture among the young people
Georgia PANAGIOTOU Associate Professor, University of Cyprus Findings and recommendations of the study
George MORFAKIS Head of Road Safety Unit, Republic of Cyprus Relevant actions taken in Cyprus
Marios STAVROU Chairman of the Cyprus Youth Organization for Road Safety, REACTION Youth point on the findings and recommendations of the study and the actions taken in Cyprus
Gabriel SIMCIC Project Manager, FIA Brussels Presentation on eco-driving (ECOWILL project)
Press review

Cyprus Mail: Road deaths among the young 'alarming'

National contributions
Member State Pictures
Italy
Portugal Picture 1Picture 1
Picture 2Picture 2
Picture3Picture 3
Picture 4Picture 4
Picture5Picture 5
Picture6Picture 6
Picture7Picture 7
Picture8Picture 8
Picture9Picture 9