Mobilnost in promet

Events

Evropski mladinski forum o varnosti v cestnem prometu

24. in 25. november 2011

Dogodek organizira Generalni direktorat Evropske komisije za mobilnost in promet, koordinira pa ga organizacija „Responsible Young Drivers – RYD“ (Odgovorni mladi vozniki). Po vsej Evropi in drugod združuje mlade delegate s področja varnosti v cestnem prometu.


Oblikuj plakat o varnosti v cestnem prometu za Evropo!

Poziv vsem grafičnim oblikovalcem in učencem oziroma študentom grafičnega oblikovanja! Ali lahko oblikuješ edinstven plakat o varnosti v cestnem prometu, ki bo nagovarjal mlade evropske voznike?