Мобилност и транспорт

Events

Европейски младежки форум за пътна безопасност

24-25 ноември 2011

Събитието се организира от Генерална дирекция „Мобилност и транспорт” на Европейската комисия и се ръководи от Фондация „Отговорни млади шофьори” (RYD). То събира млади представители на организации, които се занимават с пътна безопасност не само из цяла Европа, но и извън нея.

  • Направете справка с Програмата 2011
  • www.eyfrs.eu

Създайте плакат за безопасността на пътя за Европа!

Обръщаме се към всички млади графични дизайнери и студенти по графичен дизайн! Можете ли да създадете уникален плакат за безопасността на движението по пътищата, адресиран към младите европейски шофьори?