Transport och rörlighet

Evenemang

Europeiska trafiksäkerhetsdagen

Bryssel den 13-14 oktober 2010

  • Onsdag den 13 oktober

        Säker infrastruktur - konferens anordnad av EU-kommissionen

        Program

  • Torsdag den 14 oktober

        Tillsynssamarbete över gränserna - seminarium anordnat av det belgiska ordförandeskapet

        Program

  • Plats för evenemangen: Europaparlamentet i Bryssel, sal JAN2Q2.

 

Tanken med evenemangen är att öka kunskapen om trafiksäkerhetsfrågor, visa upp bra lösningar i EU-länderna och skapa ett samarbetsforum för säkrare vägar i Europa.

13 oktober – kommissionens konferens

Kommissionen presenterar först sin nya trafiksäkerhetspolicy för 2011–2020. Därefter följer diskussioner om

  • insatser för skadade trafikanter och fotgängare
  • säkrare trafikmiljö (för t.ex. äldre, cyklister och motorcyklister)
  • säkrare infrastruktur.

14 oktober – det belgiska ordförandeskapets seminarium

Seminariet handlar om hur polis och domstolar i olika EU-länder kan samarbeta för att förhindra trafikförseelser.

Trafiksäkerhetsby

Utanför Europaparlamentet kommer det att finnas montrar och utställningar för allmänheten den 13–14 oktober.

Andra webbplatser

Press release

Belgiska ordförandeskapets kalendarium (14/10/2010) DeutschEnglishfrançaisNederlands

Belgiska ordförandeskapets webbplats DeutschEnglishfrançaisNederlands

Powerpoint presentations
Speaker Organisation Theme
Rune ELVIK Institute of Transport Economics, Norway The importance of better data on traffic injury - state of the art
Bruno HOORNAERT Federal Planning Bureau, Belgium Social Costs of Road Accidents in Belgium
Ádám BODOR Vice-President European Cyclists' Federation How to better integrate cyclists into the traffic
Birgit BUKASA KfV (Road Safety Board), Austria Drink Drivers Rehabilitation Systems
Michèle MERLI Déléguée interministérielle à la sécurité routière, France Comment améliorer la sécurité des motocyclistes ? L'approche française
Joris AL Director-General in the Ministry of Transport and Public Waterways (RWS-DVS) - The Netherlands Contribution to Road Safety by infrastructure
Rodolphe CHASSANDE-MOTTIN Engineer, SETRA, France What makes a road a safe road ?
Anna FERRER Director of the National Observatory for Road Safety, Spain Vulnerable Road Users and Infrastructure
Philippe BARETTE Director in charge of Strategy, Bruxelles-Mobilité, Belgium Dealing with urban infrastructure: the experience of the region of Brussels-Capital