Transport och rörlighet

Events

Kommissionen redogör för hur man vill halvera antalet dödsolyckor till 2020

  • Bryssel den 20 juli 2010

 

 I dag antog Europeiska kommissionen ambitiösa planer för att minska antalet dödsolyckor på EU:s vägar till hälften under de närmaste tio åren. De initiativ som lades fram i dag i en uppsättning riktlinjer för EU:s trafiksäkerhetspolitik under perioden 2011–2020 omfattar strängare standarder för fordonssäkerhet, bättre utbildning för trafikanter och skärpt genomförande av trafikreglerna. Kommissionen kommer att samarbeta intensivt med medlemsstaterna för att genomföra detta program.

I en undersökning efterlyser Européerna ökade insatser för trafiksäkerhet

Europas allmänhet uppmanar medlemsstaterna att öka sina ansträngningar för att förbättra trafiksäkerheten, enligt en undersökning som i dag offentliggörs av Europeiska kommissionen. Nio av tio européer (94 %) anser att rattfylleri är det största trafiksäkerhetsproblemet, medan åtta av tio (78 %) också ansåg att fortkörning var ett stort säkerhetsproblem. En majoritet av de tillfrågade (52 %) tyckte att medlemsstaterna som en första eller andra prioritering borde koncentrera sig på att förbättra väginfrastrukturen, medan 42 % sade samma sak om genomförandet av trafiklagstiftningen och 36 % om att införa lika sträng behandling för inhemska och utländska trafikbrottslingar. Eurobarometer-undersökningen hade beställts av kommissionen som del av den pågående kampanjen för att minska antalet dödsolyckor i trafiken. Resultaten offentliggörs i dag tillsammans med nya planer för att ytterligare öka säkerheten på våra vägar.