Mobilita a doprava

Events

Komisia predkladá opatrenia na zníženie počtu úmrtí pri cestných nehodách o polovicu do roku 2020

  • V Bruseli 20. júla 2010

 

 Európska komisia dnes prijala ambiciózne plány na zníženie počtu smrteľných nehôd na cestách v Európe o polovicu v priebehu ďalších desiatich rokov. Iniciatívy, ktoré boli dnes predložené v súbore usmernení pre európsku politiku bezpečnosti cestnej premávky na roky 2011 až 2020, predstavujú širokú škálu nástrojov od stanovenia prísnejších noriem pre bezpečnosť vozidiel až po zdokonalenie odbornej prípravy účastníkov cestnej premávky či posilnenie presadzovania pravidiel cestnej premávky. Komisia bude úzko spolupracovať s členskými štátmi na vykonávaní tohto programu.

Európania žiadajú viac opatrení v oblasti bezpečnosti cestnej premávky

Podľa výsledkov prieskumu, ktoré dnes zverejnila Európska komisia, Európania vyzývajú členské štáty, aby zvýšili úsilie zamerané na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky. Deväť z desiatich Európanov (94 %) považuje za najzávažnejší problém v súvislosti s bezpečnosťou cestnej premávky jazdu pod vplyvom alkoholu, zatiaľ čo pre osem z desiatich opýtaných (78 %) je závažným problémom prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti. Väčšina opýtaných (52 %) uviedla, že prvou alebo druhou prioritou členských štátov by malo byť zlepšenie cestnej infraštruktúry, zatiaľ čo 42 % vyhlásilo to isté o zdokonalení presadzovania právnych predpisov v oblasti dopravy a 36 % o rovnocenných sankciách pre domácich a zahraničných vodičov. Prieskum Eurobarometra zadala Komisia ako súčasť svojej prebiehajúcej kampane na zníženie počtu úmrtí na cestách v celej EÚ. Výsledky sa uverejnili dnes spolu s novými plánmi na zaistenie ešte väčšej bezpečnosti na cestách.