Mobilność i transport

Events

Komisja planuje, że do 2020 roku liczba śmiertelnych ofiar wypadków spadnie o połowę

  • Bruksela, dnia 20 lipca 2010 r.

 

  Komisja Europejska przyjęła dzisiaj ambitne plany, zgodnie z którymi liczba śmiertelnych ofiar wypadków na drogach Europy ma zmniejszyć się o połowę w ciągu najbliższych dziesięciu lat. Proponowane dzisiaj inicjatywy ujęto w Europejskich kierunkach polityki w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2010. Przewidują one bardziej rygorystyczne normy bezpieczeństwa pojazdów, udoskonalone szkolenia użytkowników dróg oraz skuteczniejsze egzekwowanie przepisów ruchu drogowego. Aby zrealizować powyższy program, Komisja będzie ściśle współpracować z państwami członkowskimi.

Intensywne działania na rzecz bezpieczeństwa na drogach są nieodzowne – mówią Europejczycy w sondażu Eurobarometru

Europejczycy gorąco popierają zdwojenie wysiłków państw członkowskich w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego – jeśli wierzyć wynikom badania opinii publicznej, jakie ogłasza dziś Komisja Europejska. Ponad dziewięciu na dziesięciu pytanych Europejczyków uznało, że najpoważniejszym problemem dla bezpieczeństwa na drodze są pijani kierowcy (94 proc. badanych), podczas gdy prawie ośmiu na dziesięciu (78 proc. odpowiedzi) wskazało raczej na jazdę z nadmierną prędkością. Większa część badanych (52 proc.) stwierdza, że wysiłki państw członkowskich powinny skupiać się przede wszystkim na ulepszaniu infrastruktury drogowej (lub wskazuje stan dróg na drugim miejscu), podczas gdy 42 proc. optuje za ostrzejszym egzekwowaniem przestrzegania reguł ruchu drogowego, a 36 proc. – za równie surowym traktowaniem piratów drogowych, bez względu na to, czy są to kierowcy miejscowi, czy zagraniczni. Badanie Eurobarometru, przeprowadzone na zamówienie Komisji, wpisuje się w najnowszą edycję ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Ogłoszonym dziś wynikom ankiety towarzyszą plany nowych działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na naszych drogach.