Mobiliteit en vervoer

Events

Europese Commissie schetst maatregelen om aantal verkeersdoden tegen 2020 te halveren

  • Brussel, 20 juli 2010

 

 De Europese Commissie heeft vandaag ambitieuze plannen goedgekeurd om het aantal verkeersdoden op de Europese wegen de komende 10 jaar met de helft te verminderen. Vandaag zijn in een reeks Europese beleidsoriëntaties inzake verkeersveiligheid initiatieven voor de periode 2011-2020 gepresenteerd. Het gaat onder meer om hogere normen voor voertuigveiligheid, een verbeterde opleiding van weggebruikers en het aanscherpen van de naleving van verkeersregels. De Commissie zal nauw met de lidstaten samenwerken om dit programma uit te voeren.

Europeanen willen volgens onderzoek meer actie rond verkeersveiligheid

De Europeanen vragen de lidstaten hun inspanningen om de verkeersveiligheid te verbeteren, op te voeren, zo blijkt uit een onderzoek dat vandaag door de Europese Commissie is bekendgemaakt. Negen op de tien Europeanen (94%) vindt dat rijden onder invloed van alcohol het grootste verkeersveiligheidsprobleem is, en acht op de tien (78%) vindt te snel rijden een groot veiligheidsprobleem. Een meerderheid van de ondervraagden (52%) vindt dat het verbeteren van de weginfrastructuur de eerste of tweede prioriteit voor de lidstaten moet zijn, 42% vindt dat dat het geval moet zijn voor een betere handhaving van de verkeerswetgeving en 36% voor een even harde aanpak van binnenlandse en buitenlandse verkeersovertreders. Het Eurobarometer-onderzoek op verzoek van de Commissie maakt deel uit van de lopende campagne om het aantal verkeersdoden in de EU terug te dringen. De resultaten worden vandaag bekendgemaakt, samen met nieuwe plannen om onze wegen nog veiliger te maken.