Mobilitāte un transports

Events

Komisija izklāsta pasākumus, lai līdz 2020. gadam bojāgājušo skaitu uz ceļiem samazinātu uz pusi

  • Briselē, 2010. gada 20. jūlijā

 

 Eiropas Komisija šodien pieņēma tālejošus pasākumus, lai tuvāko desmit gadu laikā bojāgājušo skaitu uz Eiropas ceļiem samazinātu uz pusi. Šodien ierosināto pasākumu kopums saskaņā ar Eiropas Ceļu satiksmes drošības politikas ievirzēm 2011.–2020. gadam vērsts uz to, lai noteiktu stingrākas prasības attiecībā uz automobiļu drošību, uzlabotu satiksmes dalībnieku apmācību un pastiprinātu ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas kontroli. Lai īstenotu šo programmu, Komisija strādās ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm.

Apsekojumā par ceļu satiksmes drošību Eiropas iedzīvotāji pauž viedokli, ka jāpaveic vairāk

Eiropas Komisijas šodien publicētais apsekojums liecina, ka Eiropas iedzīvotāji aicina dalībvalstis pastiprināt centienus ceļu satiksmes drošības uzlabošanas jomā. Deviņi no desmit eiropiešiem (94 %) uzskatīja, ka braukšana alkohola reibumā ir vislielākā ceļu satiksmes drošības problēma, un astoņi no desmit aptaujātajiem (78 %) par nopietnu satiksmes drošības problēmu atzina braukšanas ātruma pārsniegšanu. Respondentu lielākā daļa (52 %) pauda viedokli, ka dalībvalstīm kā pirmajai vai otrajai prioritātei jāpievēršas autoceļu infrastruktūras uzlabošanai, bet 42 % to pašu teica par nepieciešamību uzlabot ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, un 36 % — par vienādi stingru attieksmi pret pašmāju un ārvalstu autovadītājiem, kuri pārkāpuši ceļu satiksmes noteikumus. Komisija uzdeva Eurobarometer veikt šo apsekojumu kā daļu no šobrīd notiekošās, Komisijas rīkotās kampaņas, kuras mērķis ir visā ES samazināt ceļa satiksmes negadījumos bojāgājušo skaitu. Šodien šie rezultāti ir publicēti līdz ar jauniem plāniem Eiropas autoceļu drošības turpmākai uzlabošanai.