Mobilumas ir transportas

Events

Komisija siūlo priemones, kuriomis siekiama iki 2020 m. žūčių keliuose skaičių sumažinti perpus

  • Briuselis, 2010 m. liepos 20 d.

 

 Šiandien Europos Komisija priėmė keletą plataus užmojo planų, kuriais siekiama per ateinančius 10 metų žūčių Europos keliuose skaičių sumažinti perpus. Šiandien pasiūlytomis iniciatyvomis, įtrauktomis į 2011–2020 m. Europos kelių eismo saugos politikos gaires, siekiama griežtinti transporto priemonių saugos standartus, gerinti kelių eismo dalyvių mokymo kokybę ir užtikrinti, kad būtų laikomasi kelių eismo taisyklių. Įgyvendinama šią programą Komisija glaudžiai bendradarbiaus su valstybėmis narėmis.

Tyrimas rodo, kad europiečiai tikisi daugiau veiksmų kelių eismo saugos srityje

Šiandien Europos Komisijos paskelbto tyrimo rezultatai rodo, jog europiečiai nori, kad valstybės narės dar labiau rūpintųsi užtikrinti geresnę kelių eismo saugą. Devyni iš dešimties (94 proc.) europiečių nurodė, kad didžiausia kelių eismo saugos problema yra vairavimas išgėrus, o aštuoni iš dešimties (78 proc.) viena reikšminingiausių saugos problemų įvardija greičio viršijimą. Dauguma respondentų (52 proc.) kaip pirmos ar antros svarbos dalyką nurodė, kad valstybės narės turėtų gerinti kelių infrastruktūrą, 42 proc. tą patį pasakė apie eismo taisyklių laikymąsi, o 36 proc. pažymėjo, kad vienodai griežtai turėtų būti elgiamasi su visais pažeidėjais – ir su vietos gyventojais, ir su užsieniečiais. Eurobarometro tyrimą užsakė Komisija; jis yra dalis vykdomos kampanijos, skirtos kelyje žūstančių žmonių skaičiui sumažinti visoje ES. Tyrimo rezultatai šiandien skelbiami kartu su naujais planais, kuriais siekiama mūsų kelius padaryti saugesnius.