Liikenne ja liikkuminen

Events

Komissio haluaa puolittaa tieliikennekuolemien määrän vuoteen 2020 mennessä

  • Bryssel 20.7.2010

 

 Euroopan komissio on tänään hyväksynyt kunnianhimoisia suunnitelmia, joilla pyritään puolittamaan tieliikennekuolemien määrä Euroopan teillä seuraavien 10 vuoden aikana. Nyt ehdotetut vuosia 2011–2020 koskevat eurooppalaiset tieliikenneturvallisuuden poliittiset suuntaviivat sisältävät monipuolisia toimia, joiden tarkoituksena on mm. vahvistaa tiukemmat vaatimukset ajoneuvojen turvallisuudelle sekä parantaa tienkäyttäjille annettavaa opetusta ja liikennesääntöjen valvontaa. Komissio tekee tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa tämän ohjelman täytäntöönpanemiseksi.

Tutkimuksen mukaan eurooppalaiset haluavat lisää liikenneturvallisuustoimia

Euroopan komission tänään julkaiseman tutkimuksen mukaan eurooppalaiset haluavat, että jäsenvaltiot panostavat enemmän liikenneturvallisuuteen. Yhdeksän kymmenestä eurooppalaisesta (94 prosenttia) pitää rattijuopumusta kaikkein suurimpana liikenneturvallisuusongelmana, kun taas kahdeksan kymmenestä (78 prosenttia) katsoo ylinopeuden olevan vakava turvallisuusongelma. Enemmistö vastaajista (52 prosenttia) on sitä mieltä, että tieinfrastruktuurin parantamisen pitäisi olla ensimmäisellä tai toisella sijalla jäsenvaltioiden tavoitteissa, kun taas 42 prosenttia asettaa ensimmäiselle tai toiselle sijalle liikennelainsäädännön valvonnan parantamisen ja 36 prosenttia sen, että kotimaassa asuvia ja ulkomaisia liikennerikkomuksiin syyllistyneitä henkilöitä kohdellaan yhtä ankarasti. Komissio teetti Eurobarometri-tutkimuksen osana käynnissä olevaa kampanjaa, jonka tavoitteena on vähentää liikennekuolemia koko EU:ssa. Tutkimustulosten ohella tänään julkaistaan myös uudet suunnitelmat, joilla pyritään parantamaan teittemme turvallisuutta.