Liikuvus ja transport

Events

Komisjon kavandab meetmeid, et vähendada aastaks 2020 liikluses hukkunute arvu poole võrra

  • Brüssel, 20. juuli 2010

 

 Euroopa Komisjon kinnitas täna auahne kava vähendada järgmise kümne aasta jooksul Euroopa teedel liiklusõnnetuste ohvrite arvu poole võrra. Täna esitatud Euroopa liiklusohutuse suunistes 2011–2020 nähakse ette nii sõidukite rangemad ohutusnõuded kui ka liiklejate teadlikkuse tõstmine ning samuti liiklusjärelevalve parandamine. Komisjon teeb programmi rakendamiseks liikmesriikidega tihedat koostööd.

Küsitluse kohaselt tahaksid Euroopa kodanikud rohkem meetmeid maanteeohutuse tagamiseks

Euroopa Komisjoni täna avaldatud küsitlustulemuste kohaselt soovivad Euroopa kodanikud, et liikmesriigid teeksid rohkem maanteeohutuse tagamiseks. Üheksa inimest kümnest (täpsemalt 94%) pidas kõige suuremaks maanteeliikluse probleemiks alkoholijoobes juhtimist, samas kui kaheksa kümnest (78%) pidas selleks kihutamist. Enamik vastanuid (52%) ütles, et liikmesriigid peaksid esimese või teise tähtsaima ülesandena keskenduma maanteeinfrastruktuuri parandamisele, samas kui 42% arvas, et parandada tuleks liikluseeskirjast kinnipidamist, ning 36% pidas oluliseks kohalike ja välismaiste eeskirjarikkujate võrdselt karmi kohtlemist. Komisjon tellis Eurobaromeetri küsitluse seoses käimasoleva kampaaniaga, mille eesmärk on vähendada liiklussurmade arvu kogu ELis. Täna avaldatakse küsitluse tulemused ja uued plaanid, kuidas muuta meie maanteid veelgi ohutumaks.