Κινητικότητα και Μεταφορές

Events

Η Επιτροπή ανακοινώνει τα μέτρα για τη μείωση του αριθμού των θανάτων σε τροχαία ατυχήματα μέχρι το 2020

  • Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2010

 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα τολμηρό πρόγραμμα για τη μείωση κατά το ήμισυ εντός των επομένων 10 ετών του αριθμού των θανάτων από τροχαία ατυχήματα στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Το πρόγραμμα που προτείνεται σήμερα στο πλαίσιο ενός συνόλου κατευθύνσεων ευρωπαϊκής πολιτικής για την οδική ασφάλεια 2011-2020 αφορά ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που ξεκινούν από τον καθορισμό αυστηρότερων προτύπων ασφαλείας των οχημάτων και φθάνουν μέχρι τη βελτίωση της εκπαίδευσης των οδηγών και την ενίσχυση της επιβολής των κανόνων οδικής κυκλοφορίας. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη για την εφαρμογή του προγράμματος αυτού.

Οι Ευρωπαίοι, σύμφωνα με έρευνα, κάνουν έκκληση για περαιτέρω δράση στον τομέα της οδικής ασφάλειας

Οι Ευρωπαίοι κάνουν έκκληση στα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια, σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εννέα στους δέκα Ευρωπαίους (94%) έκριναν ως το κυριότερο πρόβλημα της οδικής ασφάλειας την οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος, ενώ οκτώ στους δέκα (78%) θεωρούν την υπερβολική ταχύτητα μείζον πρόβλημα στην οδική ασφάλεια. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες (52%) δήλωσαν ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να έχουν ως πρώτη ή δεύτερη προτεραιότητα τη βελτίωση της οδικής υποδομής, ενώ το 42% αυτών δήλωσαν το ίδιο για τη βελτίωση της επιβολής των νόμων περί οδικής κυκλοφορίας, το δε 36% δήλωσαν ότι χρειάζεται αυστηρά ισότιμη μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών παραβατών του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η έρευνα του Ευρωβαρομέτρου πραγματοποιήθηκε κατ’ εντολή της Επιτροπής στο πλαίσιο της εκστρατείας της με σκοπό τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στην ΕΕ. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν σήμερα μαζί με νέα σχέδια για ακόμη ασφαλέστερους δρόμους.