Mobilitet og Transport

Events

Kommissionen foreslår foranstalt¬¬ninger for at halvere antallet af trafikdræbte inden 2020

  • Bruxelles, den 20. juli 2010

 

 Europa-Kommissionen vedtog i dag en ambitiøs plan om at halvere antallet af trafikdræbte på Europas veje inden for de kommende 10 år. De initiativer, der foreslås i dag i et sæt af europæiske færdselssikkerhedspolitiske retningslinjer for 2011-2020, omfatter fastsættelse af højere standarder for køretøjssikkerheden, forbedring af køreuddannelsen af trafikanterne og skærpet håndhævelse af færdselsreglerne. Kommissionen vil gennemføre dette program i tæt samarbejde med medlemsstaterne.

Europæerne ønsker en styrket indsats til forbedring af sikkerheden i trafikken, fremgår det af undersøgelse

Europæerne opfordrer medlemsstaterne til at styrke deres indsats for at forbedre færdselssikkerheden, fremgår det af en undersøgelse offentliggjort af Europa-Kommissionen i dag. Ni ud af ti europæere (94 %) anser kørsel i spirituspåvirket tilstand for at være det største færdselssikkerhedsproblem, mens otte ud af ti (78 %) anser for høj fart for at være et stort sikkerhedsproblem. Størstedelen af de adspurgte (52 %) mener, at medlemsstaterne som højeste eller næsthøjeste prioritet bør fokusere på at forbedre vejinfrastrukturen, mens 42 % siger det samme om en skrappere håndhævelse af færdselsloven og 36 % om at gribe lige kraftigt ind over for landets egne trafiksyndere og udenlandske trafiksyndere. Eurobarometer-undersøgelsen blev bestilt af Kommissionen som led i dens igangværende kampagne for at nedbringe antallet af trafikdræbte i hele EU. Resultaterne offentliggøres i dag sammen med nye planer for at gøre vores veje endnu sikrere.