Mobilita a doprava

Events

Komise nastiňuje opatření ke snížení počtu úmrtí na silnicích o polovinu do roku 2020

  • V Bruselu dne 20. července 2010

 

 Evropská komise dnes přijala podnětné plány na snížení počtu úmrtí na evropských silnicích o polovinu během příštích deseti let. Iniciativy navržené v souboru směrů politiky v oblasti bezpečnosti evropského silničního provozu na období 2011–2020 zahrnují stanovení vyšších norem bezpečnosti vozidel, lepší výcvik účastníků silničního provozu a intenzivnější prosazování pravidel silničního provozu. Komise bude na provádění tohoto programu úzce spolupracovat s členskými státy.

Evropané volají po dalších opatřeních pro bezpečnost na silnici

Podle průzkumu veřejného mínění, který dnes zveřejnila Evropská komise, požadují evropští občané od členských států větší úsilí o zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Devět z deseti Evropanů (94 %) považuje za nejvážnější problém v této oblasti řízení pod vlivem alkoholu a podle osmi z deseti (78 %) je závažným bezpečnostním rizikem nedodržování povolené rychlosti. Většina respondentů (52 %) si myslí, že pro členské státy by první či druhou prioritou mělo být zkvalitnění silniční infrastruktury, 42 % staví na první nebo druhou příčku lepší vymáhání dopravních předpisů a 36 % by rádo vidělo především stejně přísné zacházení s domácími i zahraničními pachateli dopravních přestupků. Komise si tento průzkum Eurobarometru vyžádala v rámci své probíhající kampaně za snížení počtu mrtvých v důsledku dopravních nehod v EU. Výsledky byly zveřejněny dnes, spolu s novými plány na zlepšení bezpečnosti na našich silnicích.