Мобилност и транспорт

Events

Пътна безопасност: Комисията очертава мерки за намаляване наполовина на смъртните случаи по пътищата до 2020 година

  • Брюксел, 20 юли 2010 г.

 

 Днес Европейската комисия прие амбициозен план за намаляване наполовина на смъртните случаи по пътищата през следващите 10 години. Инициативите, предложени днес в набор от насоки за Европейска политика в областта на безопасността по пътищата през периода 2011—2020 г., се простират от въвеждането на повишени изисквания за безопасността на превозните средства до подобряване на обучението на участниците в пътното движение и засилване на контрола за спазването на правилника за движение по пътищата. Комисията ще работи в тясно сътрудничество с държавите-членки за изпълнението на тази програма.

Съгласно анкета европейците искат повече мерки за безопасност по пътищата

Съгласно публикуваните днес от Европейската комисия резултати от анкета европейците желаят държавите-членки да увеличат усилията си за подобряване на пътната безопасност. Девет от всеки десет европейци (94 %) считат управлението на моторно превозно средство (МПС) под въздействието на алкохол за най-значителния проблем за пътната безопасност, докато осем от всеки десет (78 %) посочват превишената скорост за основен проблем за безопасността. Повечето отговорили (52 %) заявяват, че държавите-членки следва да се съсредоточат върху подобряването на пътната инфраструктура като първи или втори приоритет, докато за 42 % най-важен приоритет е подобреният контрол за спазване на разпоредбите за движение по пътищата, а за 36 % — еднаквото третиране на местните и чуждестранните нарушители на тези разпоредби. Проведената от Евробарометър анкета беше възложена от Комисията като част от нейната текуща кампания за намаляване на броя на смъртните случаи по пътищата в целия Европейски съюз. Резултатите са публикувани днес заедно с нови планове нашите пътища да станат още по-безопасни.