Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

За контактиМожете да се свържете със Съвместния секретариат на Регистъра за прозрачност по телефона:

  • понеделник и четвъртък — от 14:00 до 16:00 ч. (брюкселско време — GMT + 1)
    вторник, сряда и петък — от 10:00 до 12:00 ч. (брюкселско време — GMT + 1)

  • +32 2 284 69 68
  • +32 2 299 11 21

За вас

(моля, посочете пълното официално наименование без акроними или съкращения)

Съобщение

Въведете не повече от 4000 знака
Моля, имайте предвид, че тъй като за това ще е нужен превод, отговорът може да отнеме повече време..
Разрешени са следните разширения: .doc .pdf .txt .jpeg - Общият размер на прикрепените документи не трябва да превишава 5 Mb