Sökväg

Ytterligare verktyg

Skicka ett klagomål

Vilken organisation gäller klagomålet?:

Kontaktuppgifter för den person som skickar klagomålet

Den här uppgiften är inte offentlig i registret
Den här uppgiften är inte offentlig i registret
(+
)
   Den här uppgiften är inte offentlig i registret

Du vill klaga på någon som har brutit mot uppförandekoden   I klagomålet ska anges vilka bestämmelser i uppförandekoden som har överträtts enligt den klagande. Om ditt klagomål inte gäller någon bestämmelse föreslår vi att du i stället skickar in en anmärkning.

Uppförandekod

Parterna anser att alla företrädare för intressegrupper som samverkar med dem, oavsett om de gör det vid ett enstaka tillfälle eller mer regelbundet och oavsett om de är registrerade eller inte, bör agera i överensstämmelse med denna uppförandekod.

Företrädare för intressegrupper ska i sina förbindelser med EU:s institutioner och deras ledamöter, tjänstemän och övriga personal


Enskilda personer som har registrerat sig vid Europaparlamentet för att få ett personligt, icke överförbart passerkort till Europaparlamentets lokaler ska

Uppgifter om överträdelsen av koden

Högst 4000 tecken.

Övriga upplysningar

Högst 4000 tecken.
Högst 4000 tecken.