Cale de navigare

Alte instrumente

Trimiteți o reclamație

Organizația care face obiectul reclamației:

Numele și datele de contact ale persoanei care înaintează reclamația

Informațiile nu sunt publice
Informațiile nu sunt publice
(+
)
   Informațiile nu sunt publice

Plângerea dumneavoastră se referă la o încălcare a Codului de conduită   Plângerea va menționa clauzele din codul de conduită care nu au fost respectate. Dacă nu se aplică niciuna din aceste opțiuni, vă sugerăm să introduceți o alertă.

Cod de conduită

Părțile consideră că toate grupurile de interese care interacționează cu ele ar trebui să respecte prezentul cod de conduită, indiferent dacă aceste contacte au loc o dată sau cu o frecvență mai mare și indiferent dacă respectivele grupuri sunt sau nu înscrise în Registru..

În contextul relațiilor cu instituțiile Uniunii, precum și cu membrii, funcționarii și alți agenți ai acestora, reprezentanții grupurilor de interese:


Persoanele care s-au înregistrat la Parlamentul European în scopul de a li se emite un permis nominal, netransferabil de acces în clădirile Parlamentului European:

Detalii privind nerespectarea codului susmenționat

Introduceţi maxim 4000 caractere

Alte informaţii

Introduceţi maxim 4000 caractere
Introduceţi maxim 4000 caractere