Kruimelpad

Extra tools

Een klacht indienen

Organisatie(s) waarover u een klacht indient:

Uw naam en contactgegevens

Informatie die niet zichtbaar is voor het publiek
Informatie die niet zichtbaar is voor het publiek
(+
)
   Informatie die niet zichtbaar is voor het publiek

De betrokken organisatie heeft de gedragscode geschonden   U moet aangeven welke bepalingen van de gedragscode volgens u niet zijn nageleefd. Indien geen van deze van toepassing zijn, verzoeken wij u een melding in te dienen.

Gedragscode

Partijen stellen zich op het standpunt dat alle belangenvertegenwoordigers die eenmalig of vaker met hen in contact treden, ongeacht of zij in het register zijn ingeschreven, dienen te handelen overeenkomstig deze gedragscode.

In het kader van hun betrekkingen met EU-instellingen en hun leden, ambtenaren en andere personeelsleden nemen belangenvertegenwoordigers de volgende regels in acht:


Personen die zich bij het Europees Parlement hebben ingeschreven om een persoonlijk, niet-overdraagbaar toegangspasje voor de gebouwen van het Europees Parlement te verkrijgen, nemen de volgende regels in acht:

Bijzonderheden over de inbreuk op de gedragscode

Max. 4000 tekens

Overige informatie

Max. 4000 tekens
Max. 4000 tekens