Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

Ibgħat ilment

Organizzazzjoni(jiet) soġġetta/i għal ilment:

L-isem u d-dettalji ta’ kuntatt tal-persuna li qed tressaq ilment

L-informazzjoni ma tidhirx pubblikament
L-informazzjoni ma tidhirx pubblikament
(+
)
   L-informazzjoni ma tidhirx pubblikament

L-ilment tiegħek hu dwar nuqqas fl-osservanza tal-Kodiċi ta' kondotta   L-ilment għandu jispeċifika l-klawsola/i tal-kodiċi ta' kondotta li fir-rigward tagħhom min jagħmel l-ilment jallega li kien hemm nuqqas ta' konformità. Jekk l-ebda wieħed minn dawn ma jkun applikabbli, nissuġġerulek tintroduċi Twissija.

Kodiċi ta’ kondotta

Il-partijiet jikkunsidraw li r-rappreżentanti kollha ta' gruppi ta' interess li jinteraġġixxu magħhom, kemm f'okkażjoni waħda jew b'mod aktar frekwenti, irreġistrati jew mhumiex, għandhom jaġixxu f'konformità ma' dan il-kodiċi ta' kondotta.

Fir-relazzjonijiet tagħhom mal-istituzzjonijiet tal-UE u mal-Membri, mal-uffiċjali u persunal ieħor tagħhom, ir-rappreżentanti ta' gruppi ta' interess:


L-individwi li jkunu rreġistraw mal-Parlament Ewropew bil-ħsieb li jinħarġilhom permess personali u mhux trasferibbli li jagħti aċċess għall-bini tal-Parlament Ewropew għandhom:

Dettalji ta’ nuqqas ta’ konformità ma’ din il-kodiċi

Tittajpjax aktar minn 4000 karattri

Informazzjoni oħra

Tittajpjax aktar minn 4000 karattri
Tittajpjax aktar minn 4000 karattri