Navigācijas ceļš

Citi rīki

Sūdzības iesniegšana

Organizācija(-as), par kuru(-ām) ir sūdzība:

Sūdzības iesniedzēja vārds un kontaktinformācija

Informācija nav publiski redzama
Informācija nav publiski redzama
(+
)
   Informācija nav publiski redzama

Jūsu sūdzība attiecas uz ētikas kodeksa pārkāpumu   Sūdzībā norāda rīcības kodeksa klauzulas, kuras, pēc sūdzības iesniedzēja domām, ir pārkāptas. Ja sūdzība nav saistīta ar rīcības kodeksu/klauzulām, iesakām iesniegt brīdinājuma paziņojumu.

Ētikas kodekss

Nolīguma puses uzskata, ka visiem interešu pārstāvjiem, kuri ar tām sadarbojas, neatkarīgi no tā, vai sadarbība notikusi vienu reizi vai vairākkārt un vai šie pārstāvji ir reģistrēti, būtu jārīkojas atbilstīgi šā rīcības kodeksa prasībām.

Attiecībās ar ES iestādēm un to locekļiem, ierēdņiem un pārējiem darbiniekiem interešu pārstāvji:


Privātpersonas, kuras ir reģistrētas Eiropas Parlamentā, lai iegūtu personīgu un tālāk nenododamu caurlaidi iekļūšanai Eiropas Parlamenta telpās:

Ziņas par iepriekšminētā kodeksa klauzulu pārkāpumiem

Ievadiet ne vairāk kā 4000 rakstzīmes

Cita informācija

Ievadiet ne vairāk kā 4000 rakstzīmes
Ievadiet ne vairāk kā 4000 rakstzīmes