Naršymo kelias

Papildomos priemonės

Skundo pateikimas

Organizacija (-os), dėl kurios (-ių) teikiamas skundas:

Skundą teikiančio asmens vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys

Informacija nėra matoma visiems
Informacija nėra matoma visiems
(+
)
   Informacija nėra matoma visiems

Jūsų skundas susijęs su Elgesio kodekso pažeidimu.   Skunde reikia nurodyti elgesio kodekso nuostatas, kurių, kaip teigia skundo pateikėjas, nesilaikoma. Jei tokių nuostatų nėra, siūlome teikti perspėjimą.

Elgesio kodeksas

Susitarimo šalys mano, kad visi su jomis vieną kartą ar dažniau bendraujantys, užsiregistravę arba neužsiregistravę, interesų grupių atstovai turėtų elgtis laikydamiesi šio elgesio kodekso.

Palaikydami ryšius su ES institucijomis ir jų nariais, pareigūnais ir kitais darbuotojais, interesų grupių atstovai:


Asmenys, kurie užsiregistravo Europos Parlamente, siekdami gauti vardinį kitiems asmenims neperduodamą leidimą patekti į Europos Parlamento patalpas:

Išsami informacija apie pirmiau pateikto kodekso nesilaikymą

Simbolių negali būti daugiau kaip 4000

Kiti duomenys

Simbolių negali būti daugiau kaip 4000
Simbolių negali būti daugiau kaip 4000