Navigointipolku

Lisätyökalut

Tee valitus

Organisaatio, jota valitus koskee (yksi tai useampia):

Valituksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Kentän tiedot eivät tule julkisesti näkyville
Kentän tiedot eivät tule julkisesti näkyville
(+
)
   Kentän tiedot eivät tule julkisesti näkyville

Valitus koskee rekisterin sääntöjen rikkomista.   Valituksessa on eriteltävä hyvän edunvalvontatavan kohdat, joita valituksen tekijän mukaan ei ole noudatettu. Jos asia ei koske edunvalvontatapaa, kannattaa valituksen sijaan lähettää varoitus.

Rekisterin säännöt

Osapuolet katsovat, että kaikkien niiden kanssa yhteydessä olevien edunvalvojien on noudatettava tätä hyvää edunvalvontatapaa riippumatta siitä, ovatko ne rekisteröityneet ja ovatko ne yhteydessä niihin yhden vai useamman kerran.

Edunvalvojien on suhteissaan unionin toimielimiin ja niiden jäseniin, virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön


Henkilöiden, jotka ovat rekisteröityneet Euroopan parlamenttiin saadakseen nimellä varustetun kulkuluvan parlamentin tiloihin, on

Lisätietoa tapauksesta, jossa hyvää edunvalvontatapaa ei ole noudatettu

Merkkien enimmäismäärä on 4000.

Muita tietoja

Merkkien enimmäismäärä on 4000.
Merkkien enimmäismäärä on 4000.