Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon

Kaebuse esitamine


1 Kaebuse esitamine 2 Lisadokumendid 3 Muu teave 4 Kaebuse esitamise protsessi lõpp

Tähelepanu! Kui süsteemi 20 minuti jooksul ei kasutata, lõpetatakse kaebuse esitamise protsess automaatselt.
* Kohustuslik väli

Organisatsioon, kelle kohta kaebus esitatakse:


Organisatsioon, kelle kohta kaebus esitatakse: Otsing registris

Kaebuse esitaja

(+)
Kas teie kaebus on esitatud:
enda nimel
organisatsiooni nimel;
kui see on nii, palun sisestage organisatsiooni nimi:

Teie kaebus käsitleb käitumisjuhendi eiramist

Nimetage klauslid, mida arvate olevat rikutud.
Suhetes ELi institutsioonide ning nende liikmete, ametnike ja teiste töötajatega kohustuvad registreeritud:

Teie kaebus käsitleb registris avaldatud teavet

Ärge sisestage üle 4000 tähemärgi
Sisestage siinsele väljale pildil olevad märgid.  
* Kohustuslik väli