Navigatsioonitee

Lisatööriistad

Kaebuse esitamine

Organisatsioon(d), kelle kohta kaebus esitatakse:

Kaebuse esitava isiku nimi ja kontaktandmed

Teave ei ole üldsusele nähtav
Teave ei ole üldsusele nähtav
(+
)
   Teave ei ole üldsusele nähtav

Teie kaebus käsitleb käitumisjuhendi eiramist   Kaebuses esitatakse käitumisjuhendi säte (sätted), mida kaebuse esitaja väitel on rikutud. Kui ükski neist ei ole kohaldatav, siis soovitame teil esitada hoiatuse.

Käitumisjuhend

Leppeosalised on seisukohal, et kõik registreeritud või registreerimata huvigruppide esindajad, kes tegutsevad nendega koostoimes kas üks kord või sagedamini, peaksid käituma käesoleva käitumisjuhendi kohaselt.

Suhetes ELi institutsioonide ning parlamendiliikmete, ametnike ja teiste töötajatega kohustuvad huvigruppide esindajad


Üksikisikud, kes on Euroopa Parlamendi juures registreeritud eesmärgiga, et neile saaks väljastada Euroopa Parlamendi hoonetesse isikliku sissepääsuloa, mida ei saa edasi anda, on kohustatud

Üksikasjad käitumisjuhendi rikkumise kohta

Ärge sisestage üle 4000 tähemärgi

Muu teave

Ärge sisestage üle 4000 tähemärgi
Ärge sisestage üle 4000 tähemärgi