Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

  • Εκτυπώσιμη μορφή
  • Σμίκρυνση κειμένου
  • Μεγέθυνση κειμένου
  • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
  • Επιλογή κανονικού

Υποβολή καταγγελίας


1 Υποβολή καταγγελίας 2 Συνημμένα 3 Άλλες πληροφορίες 4 Ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής καταγγελίας

Προσοχή! Μετά από 20 λεπτά αδράνειας, η διαδικασία υποβολής καταγγελίας θα τερματιστεί αυτόματα.
* Υποχρεωτικό πεδίο

Οργανισμός κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία:


Οργανισμός κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία: Αναζήτηση στο μητρώο

Καταγγέλλων

(+)
Υποβάλλετε την καταγγελία σας:
με την προσωπική σας ιδιότητα
για λογαριασμό οργάνωσης·
αν ναι, δηλώστε το όνομα της οργάνωσης:

Η καταγγελία σας αφορά μη τήρηση του κώδικα δεοντολογίας

Αναγράψτε τη ρήτρα ή τις ρήτρες που θεωρείτε ότι παραβιάζονται:
Στις σχέσεις τους με τα όργανα της ΕΕ, τα μέλη, τους μόνιμους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό τους, οι εγγεγραμμένοι οφείλουν:

Η καταγγελία σας αφορά πληροφορία δημοσιευμένη στο μητρώο

Μέχρι 4000 χαρακτήρες το πολύ.
Αντιγράψτε τους χαρακτήρες της εικόνας στο πεδίο αυτό.  
* Υποχρεωτικό πεδίο