Sti

Flere værktøjer

Send en klage

Organisation(er), der er omfattet af klagen:

Navn og kontaktoplysninger på den person, der indgiver klagen

Denne oplysning er ikke offentlig i registret
Denne oplysning er ikke offentlig i registret
(+
)
   Denne oplysning er ikke offentlig i registret

Klagen vedrører en overtrædelse af adfærdskodeksen   Klagen skal angive de bestemmelser i adfærdskodeksen, som ifølge klageren ikke er efterlevet. Hvis ingen af disse er relevante, foreslår vi, at du i stedet indgiver en underretning.

Adfærdskodeks

Parterne til denne aftale er af den opfattelse, at alle interesserepræsentanter, der interagerer med dem, hvad enten aktiviteten er enkeltstående eller forekommer hyppigere, og hvad enten de er registreret eller ej, bør optræde i overensstemmelse med forskrifterne i denne adfærdskodeks.

I deres forbindelser med EU-institutionerne og disses medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte skal interesserepræsentanterne:


Enkeltpersoner, som har ladet sig registrere ved Europa-Parlamentet med henblik på at få udstedt et personligt adgangskort til Europa-Parlamentets bygninger, som ikke kan overdrages, skal:

Oplysninger om tilsidesættelsen af kodeksen

Du kan højst indtaste 4000 tegn

Andre oplysninger

Du kan højst indtaste 4000 tegn
Du kan højst indtaste 4000 tegn