Cesta

Další nástroje

Jak zaslat stížnost

Organizace, která je předmětem stížnosti:

Jméno a kontaktní údaje osoby podávající stížnost

Informace nejsou veřejně dostupné
Informace nejsou veřejně dostupné
(+
)
   Informace nejsou veřejně dostupné

Vaše stížnost se týká nedodržování etického kodexu   Ve stížnosti uveďte, která ustanovení kodexu chování byla podle vás porušena. Pokud se nehodí žádná z možností, doporučujeme odeslat upozornění.

Etický kodex

Strany této dohody se domnívají, že všichni zástupci zájmových skupin, s nimiž se dostanou do kontaktu, jednorázově nebo častěji, ať už se jedná o subjekty zapsané do rejstříku, či nikoli, by měli jednat v souladu s tímto kodexem chování.

V rámci svých vztahů s orgány EU a jejich členy, úředníky a jinými zaměstnanci zástupci zájmových skupin:


Jednotlivci, kteří se v Evropském parlamentu zapsali za účelem vystavení nepřenosného průkazu na jméno opravňujícího ke vstupu do prostor tohoto orgánu:

podrobnosti o porušení výše uvedeného kodexu

Nezadávejte více než 4000 znaků

Další informace

Nezadávejte více než 4000 znaků
Nezadávejte více než 4000 znaků