Tarkennettu haku

Komission asiantuntijaryhmät ja muut vastaavanlaiset elimet
Komission asiantuntijaryhmät
Muut vastaavanlaiset elimet
Jäsenet
Sisällytä vähintään yksi nimi
Älä sisällytä yhtään valittua nimeä
BUDG budjetti-PO
DEFIS DG Defence Industry and Space
ENER energian PO
EPSO Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto
ESTAT Eurostat
ECHO humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden PO (ECHO)
IDEA Ideointi, debatti, edistäminen ja aktivointi
OP julkaisutoimisto
DGT käännöstoimen PO
INTPA Kansainvälisten kumppanuuksien PO
COMP kilpailun PO
NEAR naapuruuspolitiikan ja laajentumisneuvottelujen PO
SJ oikeudellinen yksikkö
FISMA rahoitusvakauden, rahoituspalvelujen ja pääomamarkkinaunionin PO
REFORM Rakenneuudistusten tuen PO
IAS sisäisen tarkastuksen toimiala
GROW sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan PO
SANTE terveyden ja elintarviketurvallisuuden PO
DIGIT tietotekniikan PO
SCIC tulkkauksen PO
FPI Ulkopolitiikan välineiden hallinto
TAXUD verotuksen ja tulliliiton PO
COMM viestinnän PO
CNECT viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian PO
ECFIN
AGRI
ENV
REGIO
EAC
SG
OLAF
MOVE
HOME
CLIMA
JRC
MARE
EMPL
TRADE
JUST
HR
RTD
Vastuupääosasto
Asiaan liittyvä pääosasto
Sisällytä kaikki valitut pääosastot
Sisällytä vähintään yksi valittu pääosasto
Älä sisällytä yhtään valittua pääosastoa
Aktiivinen
Tilapäisesti keskeytyksissä
Lopetettu
Aluepolitiikka
Ammatillinen koulutus
Audiovisuaaliala
Elintarviketurvallisuus
Energia
Hallinto
Humanitaarinen apu
Ihmisoikeudet
Ilmasto
Institutionaaliset asiat
Kansanterveys
Kehitysyhteistyö
Kielet ja monikielisyys
Kilpailu
Koulutus
Kulttuuri
Kuluttaja-asiat
Laajentuminen
Liikenne
Maatalous
Meri- ja kalastusasiat
Muu
Nuoriso
Oikeus- ja sisäasiat
Pelastuspalvelu
Petostentorjunta
Sisämarkkinat
Talousarvio
Talous- ja raha-asiat
Tietoyhteiskunta
Tilastotiedot
Tulli
Tutkimus ja innovointi
Työllisyys ja sosiaaliasiat
Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
Ulkomaankauppa
Ulkosuhteet
Urheilu
Verotus
Viestintä
Ydinturvallisuus
Ympäristö
Yritystoiminta
Sisällytä kaikki valitut toimialat
Sisällytä vähintään yksi valittu toimiala
Älä sisällytä yhtään valittua toimialaa
Antaa komissiolle asiantuntija-apua täytäntöönpanotoimenpiteiden valmistelussa eli ennen kuin komissio toimittaa toimenpideluonnokset komiteamenettelyyn osallistuvalle komitealle
Avustaa komissiota delegoitujen säädösten valmistelussa
Avustaa komissiota EU-lainsäädännön ja -politiikan sekä EU:n ohjelmien täytäntöönpanossa
Avustaa komissiota säädösehdotusten ja poliittisten aloitteiden laatimisessa
Koordinoi toimia jäsenmaiden kanssa, osallistuu näkemystenvaihtoon
Muu
Sisällytä kaikki valitut tehtävät
Sisällytä vähintään yksi valittu tehtävä
Älä sisällytä yhtään valittua tehtävää
Virallinen
Epävirallinen
Pysyvä
Määräaikainen
Laaja
Rajoitettu
Sisällytä
Älä sisällytä
(koskee vain asiantuntijaryhmien ja muiden vastaavanlaisten elinten hakua)
Tyyppi A – Henkilökohtaisessa ominaisuudessa nimitetty henkilö
Tyyppi B – Yksittäinen asiantuntija, joka on nimitetty edustamaan jotakin intressiä
Tyyppi C – Organisaatio/järjestö
Tyyppi D – Jäsenvaltion viranomainen
Tyyppi E – Muu julkinen elin
 
Sisällytä kaikki valitut jäsentyypit
Sisällytä vähintään yksi valittu jäsentyyppi
Etusivu   -   Sivun alkuun