Στοιχεία για τις συνεδριάσεις Back
Ομάδα/υποομάδες:
Multistakeholder expert group to support the application of Regulation (EU) 2016/679 (κύρια ομάδα)
Ημερομηνία/ώρα:
11/06/2019
Τίτλος:
Report from the Multistakeholder Expert Group on the GDPR application and the Annex (Questionnaire used)
Τόπος:
Brussels
Ανοικτή στο κοινό:
Yes
Απευθείας μετάδοση μέσω διαδικτύου:
No
Έγγραφα: