Podatki o skupini - Druga podobna skupina
Print kot PDF
Vsebina
Dodatne informacije
Sestanki
Podskupine
Statistika
Člani
Ime:
Medical Device Coordination Group (X03565)
Aktiven
Skupina, ki deluje stalno
Kratica:
MDCG
Področje:
Javno zdravje
Vodilni generalni direktorat:
SANTE - GD za zdravje in varnost hrane
SANTE - GD za zdravje in varnost hrane
Sodelujoči generalni direktorat:
JRC -
Vrsta:
Uradna, Stalna
Pristojnosti:
Široke
Naloga:
MDCG provides advice to the Commission and assists the Commission and the Member States in ensuring a harmonised implementation of medical devices Regulations (EU) 2017/745 and 2017/746.
Naloga:
Koordinacija z državami članicami, izmenjava mnenj
Pomoč Komisiji pri izvajanju veljavne zakonodaje, programov in politik Unije
Kontakt:
SANTE-MED-DEV@ec.europa.eu
Objava v registru:
10 jan. 2018
Ustanovitveni akt:
Article 103(1) of Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC: "A Medical Device Coordination Group (‘MDCG’) is hereby established"
Povezava na spletno stran:
Zadnja sprememba:
19 feb. 2021