Στοιχεία ομάδας - Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής
Εκτύπωση σε μορφή PDF
Στοιχεία
Πρόσθετες πληροφορίες
Συνεδριάσεις
Υποομάδες
Στατιστικές
Μέλη
Όνομα:
Multi-stakeholder platform on the implementation of the Sustainable Development Goals in the EU (E03529)
Κλειστή
Αυτή η ομάδα δεν υφίσταται πλέον
Συντομογραφία:
SDG multi-stakeholder platform
Τομέας πολιτικής:
Άλλο
Επικεφαλής ΓΔ:
SG -
Είδος:
Επίσημη ομάδα, Έκτακτη ομάδα
Πεδίο δράσης:
Περιορισμένο
Αποστολή:
The Commission may consult the platform and the management committee on any matter relating to the Sustainable Development Goals.
Καθήκον:
(a) support and advise the Commission and all stakeholders involved on the implementation of the Sustainable Development Goals at Union level through, inter alia, contributing to the reflection work preparing for the long term implementation of the Sustainable Development Goals as mentioned in the Commission Communication of 22 November 2016 on "Next steps for a sustainable European future: European action for sustainability", as well as to the assessment of the progress made and making suggestions for more effective implementation on this basis. (b) support and advise the Commission in relation to Commission events on sustainable development and help to prepare the selection process of an annual sustainability award. (c) provide a forum for exchange of experience and best practice on the implementation of the Sustainable Development Goals across sectors and at local, regional, national and Union level, where stakeholders can engage in debates about sustainable development and pro
Άλλο
Επικοινωνία:
SG-stakeholderplatform-SDG@ec.europa.eu
Δημοσίευση στο RegExp:
22 Μαϊ 2017
Πράξη σύστασης:
Commission Decision on setting up the multi-stakeholder platform on the implementation of the Sustainable Development Goals in the EU (C(2017) 2941 final)
Τελευταία ενημέρωση:
02 Απρ 2020