Navigation path

Početna stranica

Člankom 15. Ugovora o funkcioniranju Europske unije omogućuje se pravo pristupa dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije državljanima država članica i osobama koje u njima borave. Uredbom (EZ) br. 1049/2001 o javnom pristupu dokumentima Europskoga parlamenta, Vijeća i Komisije utvrđuju se opća načela i ograničenja takvog prava pristupa.

Kako bi se građanima pomoglo u ostvarivanju njihovih prava, ovom se Uredbom nalaže da svaka od navedenih triju institucija stavi na raspolaganje registar dokumenata u elektroničkom obliku.

Stoga je Komisija odlučila uspostaviti registar koji trenutačno sadržava određene kategorije dokumenata, prije svega zakonodavne dokumente s oznakom COM, C i SEC i druge kategorije, poput dnevnih redova i zapisnikâ sa sastanaka Komisije.

Registar sadržava samo poveznice na dokumenata izrađene od 1. siječnja 2001. Postupno će se uključiti i ostale kategorije dokumenata.

Ovim se registrom zamjenjuje baza podataka međuinstitucijskih postupaka EurLex koja omogućuje pretraživanje dokumenata institucija u okviru izrade zakonodavstva Zajednice.

Cilj je ovog instrumenta obavijestiti javnost o postojanju najvažnijih dokumenata koje izrađuje Komisija. Podrazumijeva se međutim da pristup nije ograničen samo na dokumente u ovom registru. Pored toga, pristup ovom popisu dokumenata ne utječe na odgovor na zahtjev za pristup nekom od dokumenata na popisu. Pristup se može odbiti ako bi se otkrivanjem dokumenta naštetilo javnim ili privatnim interesima zaštićenima izuzećem iz članka 4. Uredbe.

Za svaki je dokument u registru navedeno sljedeće:

  • identifikacijska oznaka ili referentni broj
  • naziv dokumenta na jezicima na kojima je dostupan
  • datum dokumenta
  • jezici na kojima je dokument dostupan
  • služba nadležna za sastavljanje dokumenta.