Navigation path

Αρχική σελίδα

Το άρθρο 15 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει στους πολίτες και τους κατοίκους των κρατών μελών το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγρα?α των εν λόγω τριών θεσμικών οργάνων καθορίζει τις γενικές αρχές και τα όρια αυτού του δικαιώματος πρόσβασης.

Για να βοηθήσει τους πολίτες να κάνουν χρήση του δικαιώματός τους, ο κανονισμός προβλέπει ότι κάθε ένα από τα τρία θεσμικά όργανα παρέχει πρόσβαση σε ένα ηλεκτρονικό μητρώο εγγράφων.

Η Επιτροπή, ως εκ τούτου, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα μητρώο που θα περιέχει σε πρώτο στάδιο ορισμένες κατηγορίες εγγράφων, κυρίως νομοθετικών, στις σειρές COM, C και SEC, καθώς και άλλες κατηγορίες εγγράφων, όπως ημερήσιες διατάξεις και πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής.

Αυτό το μητρώο περιέχει αποκλειστικά παραπομπές σε έγγραφα που έχουν παραχθεί από την 1η Ιανουαρίου 2001 και μετά, αλλά, σταδιακά, θα επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες εγγράφων.

Το εν λόγω μητρώο συμπληρώνει τη βάση δεδομένων των διοργανικών διαδικασιών EurLex, η οποία παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης στις εργασίες των θεσμικών οργάνων για την εκπόνηση της κοινοτικής νομοθεσίας.

Στόχος του εργαλείου αυτού είναι να ενημερώνονται οι πολίτες για τα σημαντικότερα έγγραφα που παράγει η Επιτροπή. Εξυπακούεται ότι το δικαίωμα πρόσβασης δεν περιορίζεται μόνο στα έγγραφα που περιέχει το προαναφερθέν μητρώο. Εξάλλου, η πρόσβαση σ’ αυτόν τον κατάλογο εγγράφων δεν προδικάζει τη συνέχεια που θα δοθεί σε αίτηση για την απόκτηση ενός εκ των εγγράφων του καταλόγου. Όντως, τα θεσμικά όργανα μπορούν να αρνηθούν την πρόσβαση σε έγγραφα των οποίων η δημοσιοποίηση θα έθιγε την προστασία δημόσιου ή ιδιωτικού συμφέροντος, σύμφωνα με τις εξαιρέσεις που προβλέπει το άρθρο 4 του κανονισμού.

Για κάθε έγγραφο, το μητρώο περιέχει:

  • τη σειρά ή τον αριθμό αναφοράς του εγγράφου,
  • τον τίτλο του εγγράφου στις γλώσσες που αυτό είναι διαθέσιμο,
  • την ημερομηνία του εγγράφου,
  • τις γλώσσες στις οποίες το έγγραφο είναι διαθέσιμο.
  • την υπηρεσία που είναι αρμόδια για την εκπόνηση του εγγράφου.