Navigation path

Søgeresultater

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 1
(Viser side 1 af 1)

Dokumentets referencenummerAnsvarligt generaldirektoratDato for offentliggørelse
C(2016)1/F1 GROW (GD for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er) 13/01/2016
Kommissionens delegerede afgørelse
KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF for så vidt angår uddannelsesbeviser og benævnelser for uddannelser

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 1
(Viser side 1 af 1)