Navigation path

Søgeresultater

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 1
(Viser side 1 af 1)

Dokumentets referencenummerAnsvarligt generaldirektoratDato for offentliggørelse
C(2020)3639/F1 ENV (GD for Miljø) 09/06/2020
Kommissionens delegerede forordning
KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 for så vidt angår opførelsen af perfluoroctansulfonsyre og derivater heraf (PFOS)

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 1
(Viser side 1 af 1)