Navigation path

Search result

Number of documents matching the search criteria: 2
(Showing page 1 of 1)

Document reference numberResponsible DGDate of publication
C(2019)7940/F2 MOVE (DG Mobility and Transport) 04/12/2019
Commission delegated Regulation
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) …/... kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě, pokud jde o požadavky na bezpečnost osobních lodí ve vnitrostátní plavbě
C(2019)7940/F1 MOVE (DG Mobility and Transport) 19/11/2019
Commission delegated Regulation
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... amending Directive 2009/45/EC of the European Parliament and the Council on safety rules and standards for passenger ships, as regards the safety requirements for passenger ships engaged on domestic voyages

Number of documents matching the search criteria: 2
(Showing page 1 of 1)