Navigation path

Søgeresultater

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 1
(Viser side 1 af 1)

Dokumentets referencenummerAnsvarligt generaldirektoratDato for offentliggørelse
C(2019)5781/F1 ENV (GD for Miljø) 08/08/2019
Kommissionens delegerede direktiv
KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) …/… om tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly i lodninger, der anvendes i visse forbrændingsmotorer

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 1
(Viser side 1 af 1)