Navigation path

Søgeresultater

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 3
(Viser side 1 af 1)

Dokumentets referencenummerAnsvarligt generaldirektoratDato for offentliggørelse
COM(2019)111/F1 MARE (GD for Maritime Anliggender og Fiskeri) 08/03/2019
Forslag til afgørelse
Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet, og om ophævelse af afgørelse 10974/1/14 REV 1
C(2019)111/F1 GROW (GD for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er) 16/01/2019
Kommissionens delegerede forordning
KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om fastsættelse af nærmere bestemmelser i henhold til Rådets direktiv 91/477/EØF for systematisk elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende overførsel af skydevåben inden for Unionen
SWD(2019)111/F1 ENV (GD for Miljø) 05/04/2019
Arbejdsdokument
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Environmental Implementation Review 2019: Policy Background Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS The EU Environmental Implementation Review 2019: A Europe that protects its citizens and enhances their quality of life

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 3
(Viser side 1 af 1)